English | Polski
Witamy

Gmina Gryfino leży w zachodniej części Województwa Zachodniopomorskiego, w obszarze aglomeracji szczecińskiej oraz w strefie przygranicznej. O jej szczególnym położeniu decyduje bezpośrednie sąsiedztwo Szczecina, jako dużego ośrodka gospodarczego, kulturalnego i naukowego oraz bliskość Berlina. Przygraniczne położenie gminy wiąże się z zainteresowaniem mieszkańców Niemiec ofertą usług, rekreacji i wypoczynku, a także sferą produkcji w wybranych dziedzinach. Jedną z najważniejszych cech geograficznego położenia gminy jest jej dostępność komunikacyjna. Przez obszar gminy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają ważne korytarze komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej.

Nabrzeże

Obecnie miasto jest zaangażowane w realizację programu zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino. Zakres projektu i realizacji obejmuje nabrzeże wzdłuż rzeki Odry ...

Tereny przemysłowe

Wskazanie lokalizacji Parku Przemysłowego w rejonie miejscowości Gardno, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego Gryfino wynika z predyspozycji terenu i jest kontynuacją wcześniejszych założeń planistycznych ...


 
Angielska wersja »  Strona główna
Gmina Gryfino

copyrights 2008 Gmina Gryfino | Design by deep line

Powered by ICOR