English | Polski
Nabrzeże

Obecnie miasto jest zaangażowane w realizację programu zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino. Zakres projektu i realizacji obejmuje nabrzeże wzdłuż rzeki Odry: budowa nabrzeża jachtowego - na południe od mostu drogowego do przymostka,  budowa nabrzeża dla funkcji obsługi ruchu pasażerskiego i postoju statków pasażerskich, na północ od mostu do Kanału Północnego.

Podstawowym zadaniem projektantów jest zaprojektowanie umocnienia części brzegowej nabrzeża oraz zaprojektowanie układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną. Wzdłuż nabrzeża będą też zlokalizowane miejsca poboru prądu i wody oraz zrzutu ścieków dla jachtów oraz statków pasażerskich.

Przy założeniu, że obecna struktura funkcjonalno przestrzenna centrum, jak również charakter dominującej w nim zabudowy nie pozwala na stworzenie w krótkim okresie czasu nowego i atrakcyjnego wizerunku miasta, wykorzystanie pasa nadodrzańskiego do lokalizacji nowych funkcji staje się nową szansą dla miasta. Tym bardziej, biorąc pod uwagę nowe kierunki ciążenia ruchu od strony niemieckiej.

 


 
Angielska wersja »  Nabrzeże
Gmina Gryfino

copyrights 2008 Gmina Gryfino | Design by deep line

Powered by ICOR